Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 
   
Strona główna / Egzaminy / Rodzaje kategorii prawa jazdy

Uprawnienia do kierowania pojzadami obowiązujące od 19 stycznia 2013 r.

 

 1. kategoria AM uprawnia do kierowania : 
  - motorowerem, 
  - czterokołowcem lekkim;
   
 2. kategoria A1 uprawnia do kierowania :
  - motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg
  - motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
   
 3. kategoria A2 uprawnia do kierowania :
  - motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  - motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
   
 4. kategoria A uprawnia do kierowania:
  - motocyklem,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
   
 5. kategoria B1 uprawnia do kierowania:
  - czterokołowcem,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
   
 6. kategoria B uprawnia do kierowania:
  - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego wyżej oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem zdania egzaminu praktycznego z tzw. kodem 96
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
   
 7. kategoria C1 uprawnia do kierowania:
  - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
   
 8. kategoria C uprawnia do kierowania:
  - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 9. kategoria D1 uprawnia do kierowania:
  - autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 10. kategoria D uprawnia do kierowania:
  - autobusem,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
   
 11. kategoria T uprawnia do kierowania:
  - ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  - zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
   
 12. kategorie B+E, C+E lub D+E uprawniają do kierowania: 
  - pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym
  w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;
   
 13. kategoria C1+E uprawnia do kierowania:
  - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy;
   
 14. kategoria D1+E uprawnia do kierowania:
  - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;
   
 15. kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E uprawniają do kierowania:
  - zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E;
   
 16. kategorii C+E i D uprawniają do kierowania:
  - zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E;

 

podstawa prawna : Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U 2016 poz. 627)

 
 
 
poleć serwis znajomym | kontakt | drukuj | mapa serwisu
serwis zarządzany przez e-CMS     © 2005